Защо нас?

• Защото основна цел на ЗЕБРА АД е удовлетворяване не само на изискванията, но и очакванията на клиента.

• Защото сме сертифицирани по ISO 9001 и ISO 14001, което гарантира качеството на нашите изделия.

• Защото нашата система за управление на качеството осигурява контрол през всички етапи на производствения процес и на крайното изделие.

• Защото разполагаме с отличен екип от специалисти, готов да отговори на Вашите въпроси и изисквания.

• Защото можем да изготвим изделия по Ваш модел и чертеж, които да отговарят на Вашите специфични нужди.

• Защото за някои продукти сме единствени производител в страната и региона.

• Защото сме се утвърдили като лидер в сектора на каучуковата промишленост и за някои продукти сме единствени производител в страната и региона.