Контакти

 • Централа:
  02/89 23 164, 02/ 936 04 06
 • Факс:
  02/ 936 08 93; 02/991 77 22
 • Отдел „Пласмент”:
  02/ 89 23 133, 02/8923187
  0882 619913
 • Изпълнителен Директор:
  Инж. Искра Гаврилова Станкова
  тел.: 02/ 89 23 164; 02/936 04 06
 • Адрес:
  1280 гр. Нови Искър, кв. Курило, ул.Кременица
 • Телефони:
  Пласмент 02/8923133