Продукти и каучукови изделия

В "Зебра АД" се произвеждат каучукови изделия, каучукови смеси, гумирани валове, подови настилки, гумени пластини, супереластични и плътни бандажни гуми за кари

Основните групи изделия, които се произвеждат в Дружеството, са гумени пластини и подови настилки с разнообразни цветове и дизайн, супереластични и плътни бандажни гуми за кари, каучукови смеси с общо и специално предназначение, гумирани валове

Също така "Зебра АД" произвежда и защитни облекла, противогази, широка гама гумени и гумено-метални изделия

Противогази и защитни облекла и широка гама гумени и гумено-метални изделия. На голяма част от тази номенклатура Дружеството е единствен производител в България и това е едно от основните му конкурентни предимства.

Основните пазари за изделията на Дружеството са държавите от Европейския съюз и САЩ. Износът заема около 60-70% от стойността на реализираната продукция и се запазва тенденцията за неговото увеличаване. Основно конкурентно предимство на Дружеството е развитието на процеса на иновации чрез създаване на нови изделия и разширяване на познатата номенклатура.

От февруари 2006 г. Зебра АД произвежда матраци и настилки за животновъдни ферми.