ГУМИРАНИ ТЪКАНИ

запитване

“ЗЕБРА” АД произвежда гумирани тъкани за изработване на облекла, надувни изделия и изделия с техническо предназначение. Съшо така изработва и тъкани на клиент, при уточняване на вида на сместа, дебелината, и предназначението на текстила.

Смесите за гумиране могат да бъдат:
- Черни или цветни
- С общо или специално предназначение

Тъканите могат да бъдат гумирани по следните начини:
- Фрикция – шпрединг не се променя дебелината на плата
- Фрикция – гумировка с дебелина от 0,5 до 2,0 мм
- Едностранно гумиране – дебелина на гумировката от 0,4 до 2 мм
- Двустранно гумиране с дебелина от 0,8 до 4 мм.
Дебелините са ориентировъчни
Максимална широчина на гумиране - 1400 мм.
Минимално количество за еднократно гумиране – 20 м.

Гумираните тъкани се навиват с изолация на рула върху дървени кросна.
Суровите гумирани тъкани се транспортират на стойки, в закрити превозни средства.
Няма специални предписания за транспортирането на вулканизирани гумирани тъкани.
Срок на съхранение от датата на производство в закрити складови помещения:
- При летни условия – до 15 дни
- При зимни услоовия – до 30 дни
Срок на съхранение в закрити складови помещения при условия изключващи замръзване – 1 год