Гумени плочи

запитване

Гумените плочи са предназначени за технически цели. Размери по БДС ISO 3302 клас М4 :

Височина

Максимална дължина

Максимална широчина

Тегло

мм

мм

мм

кг

10±0,8

1000±3

1000±3

15,2±1,0

15±1,5

1000±3

1000±3

20,5±1,0

20±2,0

1000±3

1000±3

27,5±1,0

25±2,5

1000±3

1000±3

34,0±1,0

30±3,0

1000±3

1000±3

40,0±1,0

35±3,5

1000±3

1000±3

48,0±1,0

40±4,0

1000±3

1000±3

56,0±1,0

50±5,0

1000±3

1000±3

72,0±1,0

Гумените плочи се изработват от каучукови смеси на база SBR,с твърдост 70±5ус.ед по Шор А и плътност 1,50±0,05 г/см?.

Срокът на съхранение на закрито е 2 години от датата на експедиция, при спазване на изискванията на БДС ISO 2230.

Забележка:
По желание на клиентите, плочите могат да бъдат произведени с различни размери по дължина и ширина /до максималните/.

По поръчка можем да изработим плочи устойчиви на въздействието на:
- минерални масла
- слаби киселини
- слаби основи