КАУЧУКОВИ СМЕСИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

запитване

Вид на еласто-
мера/и
Шифър Цвят Твърдост по Шор А усл.ед. Якост на опън, МРа Масло-устой-
чивост
Киселинно-устой-
чивост
Алкало-устой-
чивост
Темпе-
ратурна устой-
чивост
  NR светъл 35-50 >10 * ** ** -40 до 70
светъл 35-45 >16 * ** ** -40 до 70
черен 40-55 >10 * ** ** -40 до 70
NR+BR II A черен 45-55 >10 * *** *** -40 до 80
IIB черен 50-60 >10 * *** *** -45 до 80
IR IІA черен 47-57 >18 * *** *** -30 до 70
IІB черен 62-70 >26 * *** *** -40 до 70
IR+SBR I сив 42-52 >12 * *** *** -30 до 70
IIA сив 50-60 >10 * *** *** -30 до 70
IIB черен 60-70 >10 * *** *** -30 до 70
IR+NBR II черен 47-57 >15 ** **** *** -30 до 70
IIR І светъл 39-45 >5 * **** **** -40 до 100
SBR IIIА черен 80-85 >7 * **** **** -30 до 70
ІІІВ черен 74-84 >10 * **** **** - 50 до 70
CR ІІ черен 65-75 >8 *** *** *** -25 до 80
CR+NBR ІІ черен 55-67 >12 **** *** ** -35 до 90
NBR 18 ІІІ черен 72-79 >11 *** *** ** -40 до 70
NBR 26 ІІ черен 65-80 >12 *** ** ** -20 до 80
NBR 40 ІІІА черен 70-80 >10 **** ** ** -15 до 90
ІІІВ черен 80-92 >11 **** ** ** -15 до 90
NBR+PVC ІІІ черен 75-85 >12 **** *** ** -15 до 90

Забележка: ”ЗЕБРА” АД изработва каучукови смеси и по рецептурни състави на клиента в минимални количество както следва:

1. Черни смеси -
а) 3 до 5 кг. на лабораторен вал
б) 100 кг. на открит смесител
в). над 180 кг. на закрит смесител

2. Светли смеси -
а) 3 до 5 кг. на лабораторен вал
б) над 70 кг на закрит смесител

Устойчивост на въздействието на агресивни течности  Твърдост по Шор А Якост
**** отлична I ниска твърдост A ниска якост
*** добра II средна твърдост B средна якост
** задоволителна III висока твърдост C висока якост
* слаба - - - -

Контролът на каучуковите смеси се извършва както следва:

1. На 100% по показателите:
- Твърдост по Шор А - БДС ISO 7619
- Твърдост по Бринел
- Якост на опън-БДС ISO 37
- Относително удължение - БДС ISO 37
- Плътност БДС ISO 2781

2. Периодичен контрол по показателите,в зависимост от поръчковата спесификация:
- Изтриваемост по Шопер-Шлобах БДС ISO 4649
- Изменение на масата в течности БДС ISO 1817
- Температура на трошливост БДС ISO 812
- К на топлинно стареене в зададена среда БДС ISO
- К на студоустойчивост
- Еластичност на отскок БДС ISO 4662
Остатъчна деформация при свиване, в условията на постоянна деформация при определяне на Т, време и среда БДС ISO 815

  Широчина, мм Дебелина, мм Дължина, мм Опаковка
Листа 800 4 - 12 1200 Палет и изолация
Лента 600-800 4 - 8 - Палет и опудряване
Каландрирани рула 800-1400 1;3 30000 до 50000 в зависимост от дебелината Изолация