Гумено-метални изделия

запитване

ГУМИРАНИ ВАЛОВЕ

Гумираните валове са гумено-метални изделия, които намират широко приложение в различни отрасли на промишлеността. Изработените по тази технология валове се използват в полиграфическата промишленост и в предприятия, произвеждащи хартиени и картонени опаковки - омастиляващи и печатащи валове, в текстилната промишленост – изцеждащи, багрилни и навивни валове, в химическата, циментовата и други отрасли на промишлеността.

В зависимост от изпълнението на гумировката, валовете се делят на конвенционални и специални. Конвенционалните валове се изработват на база SMR, IR, NR и комбинирани от SMR/IR и SMR/NR и са предназначени за експлоатация при нормални условия на работа и не много високи натоварвания.


Специалните валове са предназначени за работа при екстремни условия в агресивна среда и се делят на:
- маслоустойчиви и топлоустойчиви на база NBR, SR за работа в контакт с масла, разтворители и работна температура до 80?С;
- антиабразивни на база NR/BR, BR/SBR с много добра устойчивост на износване;
- киселиноустойчиви на база ебонит, SBR смеси, имащи добро поведение при работа в разредени киселини;
Гумираните валове могат да бъдат в черно и цветно изпълнение.

Според физико-механичните показатели те се изработват с твърдост по Шор от 35 до 95 условни единици и при ебонитовите - над 7 кг/мм2 по Бринел.

Максималните размери на металните валове, които могат да бъдат изработени са:
- дължина до 5500 мм
- диаметър до 830 мм
- дебелина на гумировката до 25 мм, за ебонит до 15 мм.

Гумираните валове по желание на клиента могат да се обработват до номинален диаметър чрез струговане и шлайфане. На обработка подлежат валове с диаметър до 380 мм и дължина до 2800 мм.

Срокът на съхранение при спазване условията на съхранение и транспорт е 1 година от датата на производство.