Гумено-метални изделия

МНОГОСЛОЙНИ ГУМЕНО-МЕТАЛНИ ЛАГЕРИ ЗА ПЪТНИ МОСТОВЕ

Многослойните гумено-метални лагери са предназначени за носещ елемент на моста, който предава натоварванията от връхната конструкция на опорите и осигурява преместванията и завъртанията на опорните й сечения чрез еластична деформация на гумените пластове.

Лагерите се ползват при температура на околната среда от -25С до +70С.

Гумено-металните лагери се състоят от последователно редуващи се гумени пластове на база хлоропренов каучук и стоманени планки, свързани с адхезив.


В зависимост от размерите се произвеждат три типа лагери със съответните допустими натоварвания:

Размер на лагера Допустими вертикални сили Допустими хоризонтални деформации
300/200/48 мм. До 75 тона Не повече от 22 мм.
400/300/61 мм. До 180 тона Не повече от 30 мм.
400/300/89 мм. До 180 тона Не повече от 42 мм.