ПЛАСТИНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

запитване

АНТИВИБРАЦИОННА ПЛАСТИНА

Антивибрационните пластини са пластини със специално предназначение, намаляващи механичните и звукови вибрации.
Произвеждат се от каучукови смеси на база бутадиенстиренов каучук и специална добавка, повишаваща плътността на изделията.
Характеризират се с добра устойчивост на разредени киселини, основи и соли, ниска атмосфероустойчивост и ниски якостни показатели.
Температурен интервал на работа от /-10 до +70/0С.
Цвят – черен.

Основните технически характеристики на антивибрационните пластини са:
• външен вид - гладки
• конструкция- без текстил
• плътност, гр/см3 - над 2.0
• твърдост по Шор А , условни единици - 60-70

Допуските в размерите на пластините са в съответствие с изискванията на ISO 3302.
Срок на съхранение - 1 година от датата на производство в закрити складови помещения, без пряк достъп на слънчева светлина, в оригинална заводска опаковка и в условия, изключващи замърсявания с масла и разтворители.

АНТИАБРАЗИВНА ПЛАСТИНА

Антиабразивните пластини се характеризират с високи износоустойчивост и якостни показатели.
Произвеждат се от каучукови смеси на база комбинация от SBR и BR- цис еластомери.
Температурен интервал на работа от /-10 до +70/0С.
Цвят – черен

В зависимост от наличието на текстилна вложка в конструкцията, се разделят на:
• гумени пластини без текстил
• гумени пластини с една, две, три и четири текстилни вложки от памучен или синтетичен текстил

Според вида на повърхността могат да бъдат:
• двустранно гладки
• с едностранен текстилен отпечатък /едностранен шагрен/
• с двустранен текстилен отпечатък /двустранен шагрен/

Допуските в размерите на пластините са в съответствие с изискванията на ISO 3302.

Основни физико-механични характеристики на изделието:
• плътност, гр/см3 - 1.20-1.25
• твърдост по Шор А , условни единици - 60-70
• якост на опън, МРа – над 10
• удължение при скъсване, % - над 400
• изтриваемост, мм3 - до 180

Срок на съхранение - 1 година от датата на производство в закрити складови помещения, без пряк достъп на слънчева светлина, в оригинална заводска опаковка и в условия, изключващи замърсявания с масла и разтворители.

КИСЕЛИНО-и АЛКАЛОУСТОЙЧИВИ ПЛАСТИНИ

Изделия на база EPDM еластомер.
Характеризират се с добра водоустойчивост, устойчивост на киселини и основи и добра атмосфероустойчивост.
Температурен интервал на работа от /-10 до +120/0С.
Цвят- черен.
Конструкция- без текстил.

Според вида на повърхността могат да бъдат:
• двустранно гладки
• едностранен шагрен

Допуските в размерите на пластините са в съответствие с изискванията на ISO 3302.

Основни физико-механични характеристики:
плътност, гр/см3 - 1.15 – 1.25 твърдост по Шор А , условни единици - 60-70
якост на опън, МРа – над 7
удължение при скъсване, % - над 250

Срок на съхранение - 1 година от датата на производство в закрити складови помещения, без пряк достъп на слънчева светлина, в оригинална заводска опаковка и в условия, изключващи замърсявания с масла и разтворители.

КИСЕЛИННОУСТОЙЧИВИ ПЛАСТИНИ

Киселиноустойчивите пластини са изделия със специално предназначение на база комбинация от IR-cis и BR-cis еластомери.
Характеризират се с добра устойчивост на концентрирана солна и оцетна киселина при обикновена температура. Имат ограничена устойчивост на въздействието на концентрирана сярна киселина.

Характеризират се със следните параметри:
• външен вид – двустранно гладки
• конструкция- без текстил

Допуските в размерите на пластините са в съответствие с изискванията на ISO 3302 или по договореност с клиента.

Основни физико-механични характеристики на изделието:
• плътност, гр/см? - 1.20-1.30
• твърдост по Шор А , условни единици - 65-80
• якост на опън, МРа – над 10
• удължение при скъсване, % - над 200

Срок на съхранение 1 година от датата на производство в закрити складови помещения, без пряк достъп на слънчева светлина, в оригинална заводска опаковка и в условия изключващи замърсявания с масла и разтворители.

МАСЛОУСТОЙЧИВИ ПЛАСТИНИ

Изделия на база CR, NBR или техни комбинации.
Характеризират се с добра устойчивост на минерални масла, греси и разтворители.
Ограничено устойчиви са на въздействието на полярни разтворители.
Пластините със съдържание на CR над 30% имат добра атмосфероустойчивост.
Температурен интервал на работа от /-10 до +80/0С
Цвят- черен
Външен вид – двустранно гладки.

Основни физико-механични характеристики на изделието:
• плътност, гр/см3 - 1.30-1.40
• твърдост по Шор А , условни единици - 60-70
• якост на опън, МРа – над 7
• удължение при скъсване, % - над 250

Изделия на база комбинации oт бутадиен-нитрилен каучук и бутадиен-стиренов каучук.

Изработват се следните комбинации
- 70/30 = NBR/SBR
- 50/50 = NBR / SBR
- 30/70 = NBR/SBR
С повишане на съдържанието на бутадиен-нитрилен каучук, се подобрява устойчивостта спрямо въздействието на масла, греси и неполярни разтворители. Препоръчителен температурен интервал на ползване -15 до 700С. Цвят- черен

Според вида на повърхностния слой пластините се произвеждат:
• двустранно гладки
• с едностранен текстилен отпечатък /едностранен шагрен/
• с двустранен текстилен отпечатък /двустранен шагрен/

Основни физико-механични характеристики на изделието:
• плътност, гр/см3 - 1.45-1.55
• твърдост по Шор А , условни единици - 65-75
• якост на опън, МРа – над 5
• удължение при скъсване, % - над 200

По искане на клиента в конструкцията на маслоустойчивите пластини може да се включат до четири вложки от памучен или синтетичен текстил.

Допуските в размерите на гумените маслоустойчиви пластини са в съответствие с изискванията на ISO 3302 или по договореност с клиента.

Срок на съхранение - 1 година от датата на производство в закрити складови помещения, без пряк достъп на слънчева светлина, в оригинална заводска опаковка и в условия, изключващи замърсявания с масла и разтворители.

МАСЛОУСТОЙЧИВИ ПЛАСТИНИ

Пластините NBR са изделия със специално предназначение на база бутадиеннитрилен каучук или комбинация от NBR и SBR.
Характеризират се с добра устойчивост на масла и горива при повишена температура /70?С/.

В зависимост от наличието на текстил в конструкцията, пластините се разделят на:
• гумени пластини без текстил
• гумени пластини с една, две, три и четири текстилни вложки от памучен или синтетичен текстил

Според вида на повърхностния слой пластините се произвеждат:
• двустранно гладки
• с едностранен текстилен отпечатък /едностранен шагрен/
• с двустранен текстилен отпечатък /двустранен шагрен/

Допуските в размерите на пластините са в съответствие с изискванията на ISO 3302.

Основни физико-механични характеристики на изделието:
• плътност, гр/см? - 1.30-1.40
• твърдост по Шор А , условни единици - 65-75

Срок на съхранение 1 година от датата на производство в закрити складови помещения, без пряк достъп на слънчева светлина, в оригинална заводска опаковка и в условия, изключващи замърсявания с агресивни течности.