КОНЕЧНИ ПЛОСКИ ТРАНСМИСИОННИ,
ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ РЕМЪЦИ

запитване

Предназначени за предаване на въртящ момент (при скорост на въртене не повече от 20 м/сек.) в различни плоско-ремъчни предавки, където монтирането на безконечен ремък е невъзможно или неподходящо.
Двете лица на ремъка са от фрикциониран плат. Доставна дължина - съгласно таблицата и по споразумение с клиента.
Могат да се ползуват при температура на околната среда от минус 15 ° С до 60 °С

Ширина
мм

Допуски в ширината
мм

Брой слоеве

Мин.дължина
мм

20,25,30, 40,50,60

± 2

4

8000

70,80

± 3

4

8000

100, 120

± 3

4,5

8000

140,160

± 4

4,5,6,8,10

20000

180,200,220,250,280,300

± 4

4,5,6,8,10

20000

280,300,315,350

± 4

4,5,6,8,10

25000

400,450,480,500

± 5

4,5,6,8,10

25000