Еластични спортни настилки

запитване

Eластични гумени блокчета тип "Интерлок"

Предназначениe за настилане на площадки за игра и спорт..

Произведени по традиционна технология, гумените блокчета са еластични и меки. Не са хлъзгави, дори когато са мокри, което намалява значително риска от контузии при падане. Техните шумопоглъщащи и топлоизолационнн свойства създават допълнителен комфорт при ползване. В сравнение с твърдите настилки по-малко натоварват краката при ходене и продължително стоене.

Полагат се върху здрава основа /бетон или асфалт/, с изграден 1-2o наклон за оттичане на водата . Формата и специфичния начин на подреждане със застъпване, гарантират достатъчно здраво свързване на отделните блокчета помежду им. По тази причина е достатъчно да се залепят към основата само елементите, ограничаващи площадката външно.

Елементи на еластичната настилка:

Елементи на настилката:
Дължина:
Широчина:
Дебелина:
Изглед:
Цветове:

основен

36 бр./кв.метър

200
160
40
черно, керемиденочервен  зелен Възможно е изработването на изцяло цветни плочки или на плочки, които имат 5-6 мм цветно лице, а останалата част е черна

начален

5 бр./ линеен метър

200
135
40

краен

3 бр./ линеен метър

100
160
40

ъглов

2 бр./ линеен метър

100
135
40

Полагане

Препоръчваме първо да се направи скица на подреждането на елементите, съобразена с размерите на площадката, която ще се застила. Това ше облекчи бъдещата работа по полагането и ще позволи да се закупи необходимо количество от различните елементи. Площадката се застила като се започва от някой от ъглите. Максимално допустим размер на фугите между елементите до 3 мм.

Един начин на редене е показан на следващата скица.

Размерите на изделието се влияят от изменението на външната температура и се променят в рамките на 1-1,5 % , което следва да се отчете при проектирането на площадката.

Плочите на еластичната настилка не са устойчиви на въздействието на масла и разтворители, на силни киселини и основи.

Резултати от лабораторни изпитвания:

Вид на елементите на настилката

Критична височина на падане, м *

Гумени блокчета 200х160х40

1,10

Гумени плочи 500х500х45

1,20

*При настилка положена върху бетонна основа.

Тестовете за определяне „Критичната височина на падане” са проведени в акредитираната  за провеждане на механични изпитания на каучукови продукти лаборатория на „Smithers Rapra” Ltd –Англия ,. съгласно изискванията на стандарт BS  EN 1177 2008
Обяснение на ползваните терминиc oт  БДС EN 1177 2002:

„HIC” - критерий за оценка на нараняването на главата. Максимално допустима стойност 1000.

(CFH) Критична височина на падане–онази височина, при която покритието осигурява приемливо ниво на омекотяване на удара.