Гумен трапец

Гуменият трапец е продукт на смесеното италиано-българско предприятие СИ.ЗЕ АД.

Описание

Трапецът е произведен от каучукова смес с повишена еластичност. Устойчив е на удари и деформации от преминаващи превозни средства, възвръща вертикалното си положение.

Трапецовидната част е покрита с боя, устойчива на атмосферни влияния и стареене. Има залепени 6 светлоотразителни ленти /по три от страна/. Светлоотразителните ленти са клас 1 /за повишаване видимостта на изделието през деня/ или клас 2 /напълно отразяващ/.

Трапецът се поставя в основа, произведена от каучукова смес с естествен черен цвят. Основата има необходимата форма и повърхност за закрепване върху пътната настилка и гарантира висока стабилност в изправено положение на прикрепения към нея трапец.

Предназначение

Трапецът е предназначен за обозначаване на разделителна линия на платната за движение и указване на временни пътни препятствия.


Предимства
 • каучуковата смес удължава живота на изделието;
 • възстановяване на формата при преминаване на лекотоварни превозни средства;
 • възвръща се в изправено положение;
Допълнителна информация

Разстоянието при позициониране на трапците в права отсечка е 12м и 5м в крива; в населена зона интервалът между тях се намалява на половина или в зависимост от особеностите на пътните условия и трафика.

Трапецът се използват за сигнализиране на зони при извършване на дейности по поддръжка на пътното платно, но не по-продължително от две денонощия.

Гумен трапец със светлоотразителни ленти клас 1

Код на трапеца: 600-05-5000
Код на основата: 601-02-5300
Използва се за ограничаване на насрещни или успоредни работни зони на крайградски улици и главни пътища през деня.


Гумен трапец със светлоотразителни ленти клас 2

Код на трапеца: 600-05-5002
Код на основата: 601-02-5300
Използва се за ограничаване на насрещни или успоредни работни зони на крайградски улици и главни пътища през нощта.


Параметри
 • височина трапец 33,5 см
 • широчина в основата трапец 11,5 см
 • широчина при върха трапец 4,5 см
 • височина основа 2,5 см
 • правоъгълна основа 21 х 15 см
 • общо тегло 1,5 кг /основа и трапец/
 • количество в кашон 50 бр.
 • боядисани в червен цвят
 • 6 светлоотразителни ленти клас 1 /cw80/ или клас 2