Средства за индивидуална защита

запитване ГУМЕНИ ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОННИ КИЛИМЧЕТА И ПЪТЕКИ

Електроизолационните килимчета и пътеки са предназначени за допълнителни защитни средства в закрити електросъоръжения с напрежение до 6000 V. Рифелованата повърхност осигурява добра устойчивост на подхлъзване.

Електроизолационните килимчета и пътеки се подлагат 100% на изпитание на електропробив при напрежение 20 kV и ток на утечка / под160 mA/m2в съотв. с изискванията на БДС 9914-80 /BS 921/. Преди употреба потребителят трябва да изпита електрическите свойства на изделията за откриване на евентуални повреди, причинени от транспортирането и съхранението.

Спецификация Размери, мм Повърхност
Дължина Широчина Дебелина Лице Основа Цвят
Килимчета Не по-малко от 750 Не по-малко от 750 Не по-малко от 5 рифелована гладка сив до бежов
чер
Пътеки 6000* 900-1200 Не по-малко от 5 рифелована гладка гладка

*По искане на потребителя електроизолационната пътека може да бъде изработена с друга дължина.

Преди употреба потребителят трябва да провери за евентуални повреди, причинени от транспортирането и съхранението. Не се допуска наличието на пукнатини, дупчици или чужди включения

Да не се ползуват в особено влажни помещения.
Гаранционен срок на съхранение – до 2 години от датата на производство.