Ботуш гумен и подложка за двублокови траверси и безбаластов релсов път

запитване


Гумените ботуши и гумените подложки са елементи от двублоковите стоманобетонни траверси за безбаластов път в метрото. По основни размери и допустими отклонения ботушите и подложките съответстват на техническата документация /чертежи 1и2/


Гумена подложка (1)


Гумен ботуш(2)


Гумените ботуши и подложки са изработени от каучукова смес със следните характеристики: .

Подложка Дъно Страна
1. Якост на опън МРа, над121012
2. Отн.удължение, %, над300200300
3. Твърдост по ШорА, усл.единици75± 585± 5 75± 5
4. Температура на трошливост,°С, не по-висока отМинус 30-Минус 30
5. Електроизолационно съпротивление, Ω, не по-малко1.109--

Срокът на съхранение е една година от датата на производство, при спазване условията за складово съхранение на БДС ISO 2230.

Транспортират се с всякакъв вид транспортни средства, на палети, увити със стреч фолио и чемберовани.