Zebra

Структура и персонал

Дейността на „ЗЕБРА“ АД се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от трима члена, от който се излъчва Изпълнителен директор. Основните направления в структурата на фирмата са производство, продажби, маркетинг, логистика, техническо обслужване, управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна дейност, контрол по качеството, охрана на труда, медицинско обслужване.

Производството е структурирано в три самостоятелни обособени звена на база разположение, произвеждан продукт и технологични връзки. “ЗЕБРА” АД разполага с три смесителни линии, които задоволяват напълно нуждите ни от каучукови смеси, собствени лаборатории за формулиране и изпитания на смеси и продукти, както и ремонтно-механичен цех за производство на инструментална екипировка и нестандартно оборудване.

Успехите на фирмата до момента и убедеността на мениджърския екип в положителната перспектива за развитие се дължат до голяма степен на екипа ни от работници и служители. Този екип включва както работници с голям опит и висока квалификация, така и много добре теоретично подготвени и отговорни млади специалисти, които съвместно изграждат и реализират фирмената ни визия.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.