Zebra

За нас

This post is also available in: English (Английски)

Зебра АД - България

“ЗЕБРА” АД е българска компания, основана през 1929 г. Вече 90 години дружеството е лидер в сектора на каучуковата промишленост с производството на гумени пластини и подови настилки, плътни бандажни гуми, каучукови смеси, гумирани валове, противогази и защитни облекла, гумени и гумено-метални изделия.

Пазари и цели

Зебра е единствен производител за повечето от посочените по-горе артикули. Основните пазари на Зебра са САЩ и Европа. Износа е с относителен дял от 60-70% от всички продажби и тенденциите са, това да се запази. Основното предимство на компанията е, че имаме възможността да внедряваме нови технологии и продукти.

През 1997 г. е открита процедура за приватизация на “ЗЕБРА” ЕАД, а на 02.04.1999 г. е подписан Договор за приватизационна продажба на 75% от капитала на Дружеството. Акционери стават 712 настоящи и бивши работници и служители в “ЗЕБРА” АД, които от края на 2003 г. са собственици на 100% от капитала на дружеството.

От 1996 г. “ЗЕБРА” АД и италианската фирма “СИЗАС” са съакционери в “СИЗАС ЗЕБРА Интернешънъл”- предприятие за производство на гумени изделия за регулиране на трафика и пътна сигнализация.

В “ЗЕБРА” АД е внедрена и от края на 2002 г. функционира интегрирана Система за управление на качеството и околната среда, която е необходимост за всяка съвременна фирма с перспективи за развитие на международния пазар. През месец април 2005 година в дружеството бе проведен сертификационен одит по системата OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд.

През 2002 г. “ЗЕБРА” АД декларира членството си в доброволната инициатива “Отговорност и грижа”, разработена и приета от предприятията на химическата промишленост, чиято цел е подобряване мерките по опазване здравето, безопасността и околната среда в техните производствени дейности и продукти, както и съпричастността и информираността на обществото.

Контакти

Изпратете ни запитване или станете наш партньор

София, България
Нови Искър 1280
+359 878 562 528
+359 2/ 892 31 64, 936 04 06
Our factory
Our factory
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.