ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

запитване

“ЗЕБРА” АД произвежда леки, некантовани, гладки гумено-текстилни транспортни ленти за транспортиране на различни видове неабразивни материали в насипно състояние и пакетирани стоки.

Лентите са изработени от
(1) горен /транспортен/ протектор,
(2) каркас, състоящ се максимално от 4 слоя текстилни вложки с едностранна гумировка (3),
(4) долен/носещ/ протектор.

В зависимост от приложението си гумено-текстилни транспортни ленти се разделят на:

а/ ленти с общо предназначение, които могат да бъдат следните изпълнения
- обикновени ленти - с горен протектор клас Q съгл. БДС9965 респ. клас Z съгл.DIN 22102T/91
- абразивоустойчиви - с горен протектор клас Рсъгл. БДС9965 респ. клас Y съгл.DIN 22102T/91

Транспортните ленти с общо предназначение са подходящи за ползване при температура на околната среда от минус 250 С до 600 С.

б/ ленти със специално предназначение
- студоустойчиви ленти /клас R съгл.DIN 22102T/91/, предназначени за ползване при температура на околната среда от минус 400С до 600 С.
- маслоустойчиви ленти//клас G съгл.DIN 22102T/91/, произвеждат се от материали в зависимост в зависимост от работна среда.

Технически параметри. 1.Клас на лентата: ЕР – 100, ЕР – 125, ЕР – 160 /якост на скъсване, N/mm-100; 125; 160/: 2.Тип на тъканта : РР /полиамид/полиамид/ или ЕР/полиестер/полиамид/ – 100, 125, 160: 3.Дебелина на протекторите, mm: - работен протектор - 3 или 4 mm - неработен протектор - 2 mm По искане на клиента се допуска изработване на ленти с други дебелини на протекторите. 4. Габаритни размери на произвежданите ленти:

  • Брой на вложките : от 1 до 4
  • Широчина, mm: от 300 до 1000/ кратни на 100/
  • Дебелина , mm: от 5 до 9
  • Дължина, m : до 200 / да не се надвишава максималното тегло от 1600 kg на 1 бр. лента/
  • Тегло , кг :до 1600 на 1 бр. лента.
5. Опаковка: навити на рула стегнати с метален чембер