Средства за индивидуална защита

запитване

ФИЛТЪР ФПК

Филтър ФПК e предназначен за защита на дихателните органи от БОВ, биологични аерозоли и радиоактивен прах. Съединяването между филтъра и лицевaта маска се осигурява чрез стандартна 40 мм. винтообразна връзка. Времето на защитно действие на филтъра зависи от условията, при които се използува (температура на околната среда, концентрация на токсичния агент във въздуха, интензивност на дишането и т.н.)
Да не се ползва в атмосфера с кислороден дефицит ( под 17 об. %.съдържание на кислород)

Характеристики:

 • Дихателно съпротивление при непрекъснат въздушен поток 30 л / мин. – максимум 1µ bar ;
 • Коефициент на проскок по стандартна маслена мъгла / при концентрацията на маслената мъгла 2500 мг/м3 – до 0,0001 %;
 • Динамична активност на филтриращо-поглъщащата кутия:
  по CICN – минимум 0,6 г. / при концентрация 4 ± 1 мг/л /
  по HCN – минимум 0,4 г. / при концентрация 4 ± 1 мг/л /
 • Рамери на филтъра:
  Височина:- 90 mm
  Диаметър - 108 mm
  Диаметър на изпускателния отвор: 40.06 mm
 • Срок на съхранение при складови условия – 10 години при спазване на условията, посочени в инструкцията за съхранение.

ФИЛТЪР ЕО 18 К

Филтър ЕО 18 К e предназначен за защита на дихателните органи от БОВ, биологични аерозоли и радиоактивен прах. Съединяването между филтъра и лицевaта маска се осигурява чрез стандартна 40 мм. винтообразна връзка.
Времето на защитно действие на филтъра зависи от условията, при които се използува (температура на околната среда, концентрация на токсичния агент във въздуха, интензивност на дишането и т.н.)
Да не се ползва при атмосфера с кислороден дефицит( под 17 об. % кислород във въздуха).

Характеристики:

 • Дихателно съпротивление при непрекъснат въздушен поток 30 л/мин- максимум 1,3 µbar;
 • Коефициент на проскок по стандартна маслена мъгла / концентрация на маслената мъгла 2500 мг/м.куб./ - до 0,00002 %.
 • Време на защитно действие:
  - на CICN – минимум 50 мин./при концентрация 5 мг/л/.
  - на HCN – минимум 36 мин./при концентрация 5 мг/л/.
 • Рамери на филтъра:
  Височина:- 90 mm
  Диаметър - 108 mm
 • Диаметър на изпускателния отвор: 40.06 mm
 • Срок на съхранение при складови условия – 10 години при спазване на условията, посочени в инструкцията за съхранение.

ПРОМИШЛЕН ФИЛТЪР ЗА ЗАЩИТА ОТ АМОНЯК И ОРГАНИЧНИТЕ МУ ПРОИЗВОДНИ – К2

Промишленият филтър К-2 за защита от амоняк осигурява защита на дихателните органи на хората от парите и газовете във въздуха на работната среда от амоняк и органични производни на амоняка.. Съединяването между филтъра и лицевaта маска се осигурява чрез стандартна винтообразна връзка,.
Използуването му трябва да става при концентрация на вредното вещество (амоняк) не-повече от 0.5 об.% и при съдържание на кислород над 17 об. %.
Времето на защитно действие на дихателя зависи от условията при които се използува (температура на околната среда, концентрация на токсичния агент във въздуха, интензивност на дишането и т.н.)

Характеристики:

 • Съпротивление на филтъра при постоянен въздушен поток със скорост 30 л./мин. :- 140 Ра.
 • Време на защитно действие при концентрация на амоняка 3.5 ± 0.1 мг/л - не-по-малко от 40 минути.
 • Рамери на филтъра
  Височина:- 90 mm
  Диаметър - 108 mm
  Диаметър на изпускателния отвор: 40.06 mm
 • Срок на съхранение -при складови условия - 3 год. от датата на произвдство

КОМБИНИРАН ПРОМИШЛЕН ФИЛТЪР ЗА ЗАЩИТА ОТ АМОНЯК И ОРГАНИЧНИ АМИНИ

Промишленият дихател за защита от амоняк осигурява защита на дихателните органи на хората от парите и газовете във въздуха на работната среда от амоняк, органични амини, прах и аерозоли /дим и мъгла/. Съединяването между филтъра и лицевaта маска се осигурява чрез стандартна винтообразна връзка.
Използуването му трябва да става при концентрация на вредното вещество (амоняк) не-повече от 0.5 об.% и при съдържание на кислород над 17 об. %.
Времето на защитно действие на дихателя зависи от условията при които се използува (температура на околната среда, концентрация на токсичния агент във въздуха, интензивност на дишането и т.н.)

Характеристики:

 • Съпротивление на филтъра при постоянен въздушен поток със скорост 30 л./мин. :- 230 Ра.
 • Време на защитно действие при концентрация на амоняка 2.5 ± 0.1 мг/л - не-по-малко от 40 минути.
 • Коефициент на пропускане на маслена мъгла - /при концентрация на маслената мъгла 2500 мг/м.куб./ - не повече от 0,01% за комбинирания филтър
 • Рамери на филтъра:
  Височина:- 90 mm
  Диаметър - 108 mm
  Диаметър на изпускателния отвор: 40.06 mm
 • Срок на съхранение -при складови условия - 3 год. от датата на произвдство

ПРОМИШЛЕН ФИЛТЪР ЗА ЗАЩИТА ОТ ХЛОР

Промишленият дихател за защита от хлор осигурява защита на дихателните органи на хората от парите и газовете във въздуха на работната среда от хлор, също така от прах и вредни аерозоли. Съединяването между филтъра и лицевата маска се осигурява чрез стандартна винтообразна връзка, Да се ползва при концентрация на вредното вещество (хлор) не-повече от 0.5 об.%. Да не се ползва в бедна на кислород атмофера / съдържание на кислород под 17 об. %/
Времето на защитно действие на филтъра зависи от условията при които се използува : температура на околната среда, концентрация на токсичния агент във въздуха, интензивност на дишането и т.н.

Характеристики:

 • Съпротивление на филтъра при постоянен въздушен поток със скорост 30 л./мин.- 230 Ра.
 • Време на защитно действие при концентрация на хлор 15 ±1 мг./л. - не-по-малко от 20 минути.
 • Коефициент на пропускане на маслена мъгла /при концентрация на маслената мъгла 2500 мг/м.куб./ не повече от 0,01%.
 • Рамери на дихателя:
  Височина:- 90 mm
  Диаметър - 108 mm
  Диаметър на изпускателния отвор: 40.06 mm
 • Срок на съхранение -при складови условия - 3 год. от датата на произвдство