Средства за индивидуална защита - противогази

запитване

ПРОТИВОГАЗ ФИЛТРИРАЩ ПФ – 90

Противогаз филтриращ ПФ – 90 осигурява пълна защита на дихателните органи, лицето и хранителния тракт от действието на бактерии, вируси, аерозоли, отровни вещества и радиоактивен прах.

Комплект противогаз ПФ – 90 се състои от :
• лицева част /цяла лицева маска/
• филтриращо поглъщаща кутия /комбиниран филтър /
• специална капачка за манерка;
• предфилтър
• молив против запотяване на стъклата;
• чанта за носене и съхранение

Маската на противогаза се предлага в 3 (три) ръста и има следните характеристики :
• Съпротивление при вдишване при непрекъснат въздушен поток 30 л./min – максимум 0,3 µbar;
• Съпротивление при издишване при непрекъснат въздушен поток 30 л./min – максимум 0,8 µbar;
• Коефициент на просмукване на маслена мъгла /при концентрация на маслената мъгла 2500 мг/м3 – до 0,0001 %;
• Период на защита на кожата на лицето от въздействието на капко- течни отровни вещества – минимум 8 часа;
• Общо поле на зрение – минимум 70 %;
• Бързо и удобно поставяне и сваляне на маската на противогаза посредством 6 – точков гумен закрепващ елемент;
• Не възпалява кожата, удобна е за носене и не предизвиква алергични реакции.

Маската позволява :
Водене на разговори директно и по технически средства за свръзка.
Приемане на вода и течности;
Почистване и дезинфекция със сапунени, спиртни и дегазиращи разтвори;

Срокът на съхранение на противогаза при складови условия е 10 години при спазване на условията, посочени в инструкцията за съхранение.

ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗ - ПГ-1

ПГ-1 осигурява пълна защита на дихателните органи, лицето и хранителния тракт от действието на бактерии, вируси, аерозоли, отровни вещества и радиоактивен прах.

Комплект ПГ-1 се състои от:
• лицева част /цяла лицева маска/;
• филтриращо-поглъщаща кутия /комбиниран филтър/;
• чанта за носене и съхранение.

Маската се предлага в три размера и има следните характеристики:
• Съпротивление при вдишване при непрекъснат въздушен поток 30 л./мин. – максимум 0,4 µbar;
• Съпротивление при издишване при непрекъснат въздушен поток 30л/мин – максимум 1 µbar;
• Коефициент на просмукване на маслена мъгла /при концентрация на маслената мъгла 2500 мг./м3 – до 0,0001 %;
• Период на защита на кожата на лицето от въздействието на капко-течни отровни вещества – минимум 4 часа;
• Общо поле на зрение – минимум 70 %.
• Бързо и удобно поставяне и сваляне посредством 5 – точков гумен закрепващ елемент

Маската позволява:
• Почистване и дезинфекция със сапунени, спиртни и дегазиращи разтвори.
• Водене на разговори директно и по технически средства за свръзка.
Не възпалява кожата, удобна за носене и не предизвиква алергични реакции.

Срокът на съхранение при складови условия е 10 години при спазване на условията, посочени в инструкцията за съхранение.